Kursanmälan

 

Anmälan till kurs är bindande.

Du kan ångra din anmälan genom att meddela detta senast 14 dagar innan kursstart. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 10% som motsvarar administrationsavgift. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar får du ändå betala full avgift för kursen. Dock kan du ge din plats till annan deltagare. Kursavgiften betalas in senast en vecka efter att du har fått din kallelse. Där får du också den information du behöver för just din kurs.

Föranmälan till EJ utlyst kurs är inte bindande!


Välkommen till kursen!