Bruks Rapport

Rapport

För dig som vill köra rapport med din hund och har en hjälpförare.
Denna helg går endast igenom rapport i bruksklass. Det krävs två förare men inga förkunskaper, oavsett om du är på nybörjarstadiet eller i elit så kan du delta. Vi bygger upp stationsområden där en förare står på varsin station. Vi tränar sedan hunden på att snabbt förflytta sig mellan sina förare.Träning och sträcklängd anpassas till den nivå hunden befinner sig på. På tävling avlossas två skott när hunden passerar skytt. Kan vara bra att ha i minnet om man har en skotträdd hund. Något uppletande och budföring hinns säkert också med. Vi startar på lördag morgon och slutar på söndag eftermiddag. Fika och macka mitt på dagen ingår i kursavgiften

Helgläger.
Datum: Start vid 4 anmälda ekipage.
Instruktör: Carina Romland
Plats: Härryda
Pris: 2.200:- inkl. moms. För hund och 2 förare.
Mer information kommer i kallelsen

Vi tar emot föranmälan


Anmäl dig här